Tòa nhà

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO)Quy mô: 04 tầng cho thuê, 01 tầng hầm, 01 tầng mái, khuôn viên kinh doanh bán lẻ xăng dầu (Cửa hàng xăng dầu)Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cảnh báo.Loại hình dự án: Tòa nhà văn phòng