Portfolio Categories: Quản lý vận hành

Khu chung cư

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – BQL Cư Dân Quy mô: 06 tòa nhà, trong đó 06 tòa nhà chung 04 tầng hầm, mỗi tòa 30-35 tầng nổi, 01 tầng tum và 01 tầng mái. Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thay thế hệ thống đèn chiếu sáng sự cố. Loại

Trường học

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội Quy mô: 03 tòa nhà, mỗi tòa có 03 tầng nổi, 01 tầng mái. Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC. Loại hình dự án: Trường học – Trung tâm giáo dục. Giá trị hợp đồng: 1.7

viVietnamese