Trường học

  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
  • Quy mô: 03 tòa nhà, mỗi tòa có 03 tầng nổi, 01 tầng mái.
  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC.
  • Loại hình dự án: Trường học – Trung tâm giáo dục.
  • Giá trị hợp đồng: 1.7 tỷ đồng
viVietnamese