Hướng Dẫn

Một Số Loại Đầu Cảnh Báo Phổ Biến Trên Thị Trường

Các chủng loại đầu cảnh báo là một thành phần quan trọng, gần như cốt lõi trong hệ thống báo cháy. Hiện nay có rất nhiều loại đầu báo cháy được ứng dụng trong hoạt động thông báo cháy dựa vào nhiều yếu tố. Đầu báo cháy là gì? Đầu